SAČUVAJMO MIR 

                                                                                                                                                                                                                

Svake srijede od oktobra do sredine aprila na Trgu od oružja u Kotoru Anima je organizovala performanse u sklopu akcija za mir koje su realizovane povodom aktuelne političke krize u zemlji. Cilj nam je bio da građanstvu skrenemo pažnju na sve pojave u društvu koje remete mir, doprinose strahu, produbljuju političku krizu, kao i da se poveća svijest o značaju aktivnog učešća građana u izgradnji mira.

Procjenjujemo da je edukacija o miru, o tranzicionoj pravdi i suočavanju sa prošlošću neophodna za dugoročno održavanje mira i nastavljamo akcije za mir u drugoj formi. Svake srijede u 19 sati u Kući slobodne misli u Kavču realizovaćemo tematsku diskusiju i prikazati odgovarajući film kako bi podstakli otpor svim vrstama nasilja i saradnju u izgradnji i očuvanju mira.

27. aprila u  19 sati u Kući slobodne misli biće prikazan film Žena u crnom,Beograd „Zona slobodna od mržnje“ i   diskusija o militarizaciji društva.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže.

Tim ANIME