Odluka Ministastva nauke Crne Gore , Glavnog Grada i prezadužene kompanije u državnom vlasništvu Montenegro airlines da podrži događaj, pretenciozno nazvan “Konvencija žena Zapadnog Balkana”,  predstavlja još jedan dokaz koliko se crnogorske institucije malo zanimaju za stvarne potrebe i interese žena u Crnoj Gori. Ignorisana je  očigledna  veza sa projektom Instituta za javne politike koji je suspendovala Evropska komisija , jer je direktor ove organizacije , Vladimir Beba Popović , po sopstvenom priznanju, sprovodio u kontinitetu nasilnu  kampanju protiv aktivistkinje civilnog društva. Umjesto toga, institucije sistema su iskazale  dosad neviđenu spremnost da podrže tek osnovanu nevladinu organizaciju u realizaciji  jednog elitističkog i neopravdano skupog događaja. Sve to u situaciji kad ukupan budzet namijenjen sprovođenju aktivnosti koje se tiču rodne ravnopravnosti , a koji je Vlada dodijelila Odjeljenju za rodnu ravnopravnost iznosi 17.600 eura, kad država nema novca da obezbjedi osnovne servise za žene, da isplati naknade za majke i da sistemski podrži poštovanje ženskih ljudskih prava

Ovakvo postupanje svih relevantnih institucija, pa i onih koje su najpozvanije da brane ženska ljudska prava, predstavljaju svojevrsnu korupciju i negiranje svih napora da se uspostavi fer i transparentan odnos između civilnog društva i institucija, a posebno negiranje 20 godina doslednog i kontinuiranog rada ženskih grupa koje još uvijek obezbjeđuju sve one servise koje je država  dužna da finansira, a to ne čini zbog, navodnog, nedostatka sredstava.

Ovakav elitistički skup ne podržava aktivizam žena i dodatno ruši teško uspostavljeno  povjerenje  i mreze solidarnosti između žena koje rade na terenu I koje trpe nasilje.

Obesmišljava , privatizuje i diskredituje sve napore da se žene u Crnoj Gori prepoznaju kao politički subjekti i izvrše veći uticaj na razvoj i uspostavljanje rodne ravnopravnosti.

Tražimo da Vlada, Ministarstvo nauke, Glavni grad i Montenegro Airlines informišu javnost o sledećim pitanjima:

-      Na osnovu koje odluke , konkursa, ili otvorenog poziva za nevladine organizacije su donijeli odluku da ograničena sredstva za unapređenje položaja žena troše na pomenuti projekat? 

-      Koliko sredstava  je svaka institucija pojedinačno uložila u organizaciju Konvencije, uklučujući i logističku podršku?

-      Kolika je ukupna cijena ovog projekta , uključujući promotivnu kampanju , honorare učesnica Konvencije i svih osoba uključenih u projekat.

-      Koji će uticaj pomenuti događaj imati na poboljšanje položaja žena u Crnoj Gori

Obavještavamo javnost da su sve aktivistkinje naših nevladinih organizacija i mnoge druge čija se imena još uvijek nalaze u on line programu Konvencije, otkazale svoje učešće.

Akrivistkinje

Anime

Centra za zenska prava

Sigurne ženske kuće,

SOS Telefona Nikšić

SOS Telefona Podgorica

Centra za romske inicijative

 Bona fide Pljevlja

Snažna mama  Bijelo Polje