ANIMA- Centar za žensko i mirovno obrazovanje nastavlja sa ciklusom 
radionica.
14.juna u 19 satu u Kući slobodne misli u Kavču prikazaćemo film 
„Strastvena politika – život i rad Šart+lot Banč“ koji će biti 
uvod za razgovor o feminističkim inicijativama u Crnoj Gori.
Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže.
Tim ANIME

__._,_.___