ispred KSM
trening u KSM 1

 U sklopu projekta " Van izolacije -ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjem" koji realizuje HRA uz podršku EU a Anima učestvuje u monitornigu i u istraživanje rodni aspekt u mentalnim oboljenjima održan je dvodnevni trening (21,22.juna) . dio trenigra o monitoringu prava mentalnih pacijenata  realizovan je u KSM. Pridutne su bile aktivistkinje hRA i Anime a trening su vodili Stephen Klain i Oana Girlesu, međunarodni eksperti. Nakon treninga urađen je i dvodnevni monitoring u Psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, Kotor.