setacice
skakacice
isprobavacice

U Vrnjačkoj Banji, vili Lazar je 7.i 8. septembra su u sklopu feminističke etike brige, nastavak rada na Ženskom sudu , održane radionice podrške i razvoja. Tema radionica bila je -faktori koji utiču na percepciju . Učesvovale su svjedokinje iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Kosova i Crne Gore. Voditeljica je bila Ljupka Kovačević