omaz Zorici

 Na sastanku MrežeŽUC-a u Vrnjačkoj Banji priredile smo omaž našoj drugarici Zorici koja je preminula 2.avgusta. Dok su se na ekranu nizale slike sa akcija u kojima je Zorica učestvovala , Ljupka KOvačević, aktivistkinja Anime je kratko približila život i angažovanje Zorice učesnicima/cama sastanka (mnoge od prisutnih pamte Zoricu sa akcija Žena u crnom u Beogradu) i iskazala je zahvalnost za sve lijepe trenutke u feminističkoj borbi koje je dijelila sa Zoricom i koja je ostavila "trag u nama".  Uz muziku Džoan Baez sve/i prisutne su iskazale poštovanje prema njenom životu.