ANIMA u saradnji sa Bona Fide Pljevlja, Centrom za ženska prava Podgorica, Omladinskim Centrom iz Herceg Novog i saradnicima ANIME u Nikšiću  otpočinje  seriju predavanja iz feminizma,  u sklopu  projekta: Feministička škola 2016.  koju podržava Holandska ambasada iz Beograda.

Škola  počinje sa radom predavanjima 30. septembra u Pljevljim, a predavanja će biti realizovana u kontinuitetu  po dogovorenim datumima u sva četiri grada, u period oktobar- novembar, 2016 godine. Cilj  predavanja je da upozna učesnice  sa osnovnim znanjima iz feminističke teorije i prakse, značajem rodnih politika za demokratizaciju društva, osnaži i ojačaženske organizacijeza aktivno građanstvo i ženski aktivizam. Predavačice su aktivistkinje ANIME.

  28. Septembar, 2016