diskusija

 Na proslavi  od 7. do 9. oktobra povodom 25.godina djelovanja Žena u Crnom učestvovale su Ervinja i Ljupka.

Premijerno je prikazan film o Ženskom sudu- feministički pristup pravdi koji se održao 7.do10. maja 2015, u Sarajevu. U bogatom programu razgovaralo se u panelu o  Militarizaciji Evrope: rastu desničarskih snaga, progonu izbeglica… -– odgovorima ženskog mirovnog aktivizma i društvenih pokreta iz regije i Evrope  kao i o iskustvima drugih pokreta u Evropi i o tome kakvu Evropu želimo.

Učestvovale smo u Mirovnoj  akciji  – povodom 25 godišnjice antiratne akcije paljenja sveća za ’Sve poginule u ratu’ i ’Solidarnost sa svim pobunjenicima protiv rata’, ispred Predsedništva Republike Srbije (u Pionirskom parku).

Narednog dana su organizovale direktnu akciju  solidarnosti  na terenu sa ratnim izbeglicama sa Bliskog istoka (beogradski parkovi, prihvatni centri...) 

Još jedanput su svojim primjerom pokazale veliku solidaarnost, doslednost i entuzijazam, uporne u zagovaranju vrijednosti - antimilitarizma, antifašizma, antipatrijarhata,antinacionalizma i novih vizija pravde i mira.