PE Herceg Novi 2
LJ i E HN

 Uspješno je završena Feministička škola  2016 u Herceg Novom   koju  smo realizovale  tokom oktobra i novembra u Omladinskom centru  kroz predavanja/radionice i prikazivanje dokumentarnih filmova.

Pohađalo je 6 do 15učesnika, a svim predavanjima je prisustvovalo 6.

Datum realizacije :

  • 17. Oktobar, predavanja:  Istorija ženskog pokreta i ideje feminizma  i Žene kao subjekt feminizma , predavačice – Ervina Dabižinović i Paula Petričević
  • , predavanja -  Politika identiteta i politika razlike – predavačica Paula Petričević
  • 24.oktobar, predavanja - Rod,  patrijarhat, građanstvo i Ženska ljudska prava – koncept i pregled najznačajnijih međunarodnih i domaćih dokumenata i instrumenata, predavačica – Ervina Dabižinović
  • 7.novembar, predavanja -Aktivizam žena u Crnoj Gori i Ženski mirovni aktivizam – predavačiva –predavačica Ljupka Kovačević

IZ evaluacije :

-          veoma inspirativna i podsticajna predavanja

-          hvala na četverodnevnim predavanjima iz kojih sam mnogo naučila

-          potrebne češće i kontinuirane aktivacije ovakvih predavanja u našem gradu

-          zanimljive teme temeljno obrađene