2.mart performans 2
2.mart performans 8
predavačica
diskusija 2
Treći   diskusioni kruzok Razgovara(j)mo o slobodi  održan je u Multimedijalnoj Sali Kulturnog centra Nikola Đurković nakon performansa na Trgu od oružja.
UTema : kulturni identiteti.Uvodničarka: Paula Petričević