NVO ANIMA (Udruženje za kulturu mira i nenasilja) je registrovana 1996. godine. Ova nevladina organizacija realizuje različite programe, kao što su: edukacija različitih grupa iz nenasilne komunikacije; podrška i pomoć raseljenim licima i izbjeglicama; prevencija burn-out sindroma, i slične programe.

Od 2000. godine, u okviru ANIME funkcioniše i ŽINEC - Ženski informativno-edukativni centar za žene Crne Gore, sa misijom da utiče na razvijanje samosvijesti i zajedništva žena i širenje feminističke teorije i prakse u Crnoj Gori. U skladu sa novim programima i proširenjem organizacije, 2005. godine, organizacija je preregistrovana u Centar za žensko i mirovno obrazovanje -Anima.

Strateškim planom, avgusta 2005. godine, je planiran dalji razvoj ženskog programa, podsticanje razvoja mirovnog programa, i veće angažovanje na psihosocijalnim programima.

Misija ANIME je da širenjem kulture mira i nenasilja, kao i promovisanjem rodne ravnopravnosti, stvori nepatrijarhalno društvo slobodnih pojedinaca i pojedinki. Razvoj kritičkog mišljenja i prihvatanje različitosti ona ostvaruje kroz projekte obrazovanja, istraživanja, aktivizma i izdavaštva.

U radu organizacije ANIMA prepoznate su dominantno tri linije razvoja:

1. Mirovni program - koji je na početku bio dominantan, i koga treba više afirmisati u budućnosti.
2. Ženski program - koji je sada najrazvijeniji i najprepoznatljiviji (INDOK i Ženske studije).
3. Psihosocijalni program (rad sa izbjeglicama) - koji se i dalje razvija kroz pružanje psihološko–savjetodavnih, psihoterapijskih i edukativnih usluga.

ANIMA ima značajne uspjehe i u drugim programima, ali su za ženski pokret najvažnije aktivnosti:

 • INDOK - baza podataka o ženskoj sceni u Crnoj Gori (biblioteka i arhiv). Svakodnevni preskliping dnevnih novina i jednom mjesečno objavljivanje elektronskog magazina - Anima;
 • Program ženskih studija - dvosemestralni interdisciplinarni program koji se odvija već šesta godina, za po 20 žena-polaznica sa teritorije Crne Gore;
 • Dva puta godišnje feministički časopis ŽINEC i dva puta godišnje PRESSJEK -analiza dnevnih novina i reagovanja;
 • U izdanju ANIME objavljen je feministički roman „Palimpsest" Ervine Dabižinović, spisateljice iz Crne Gore;
 • ANIMA je provela sljedeća straživanja: „Rodni stereotipi u udžbenicima za osnovnu školu u Crnoj Gori"; „Sjećanje žena u socijalizmu"; „Nacionalizam, aktivizam, feminizam"; „Stanje ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori 2007/8";
 • Izvještaj u sjenci za CEDAW u saradnji sa 5 ŽNVO;
 • Veliki broj seminara i brošura vezano za specifične grupe i probleme (zdravlje žena, seksualnost, rodna ravnopravnost, ekonomsko osnaživanje, orodnjavanje politike);
 • Edukativne radionice, performansi, ulične akcije u lokalnoj zajednici (Kotor); Performas na Trgu od oružja u Kotoru, 8. septembar 2006.
 • Aktivne u regionalnim mrežama u Crnoj Gori i ex YU;
 • Saradnja sa sličnim centrima u regionu. Posebno dobre odnose ANIMA njeguje sa Centrima za ženske studije u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, Žene Ženama iz Sarajeva, kao i sa AŽIN - Beograd i INFOTEKOMZagreb;
 • Otvaranje Kuće slobodne misli 2008. u Kavču, u blizini Kotora - građanskog i kreativnog centra u kojemu se razvija sigurno mjesto za žene iz Crne Gore i iz regiona;

283-rr3


Uspjesi članica ANIME :

 • prepoznate su kao zastupnice ženskih prava
 • ulične akcije, performansi
 • formirale siguran alternativan prostor za žene
 • zadovoljstvo i osviještenost žena koje su završile ženske studije
 • zaposlene žene u Animi
 • dobro prostorno i tehnički opremljena organizacija.

283-rr2


Donatori/ke ženskog programa ANIME:

- Fond za otvoreno društvo Crne Gore - FOSIROM
- Kvinna till Kvinna - Švedska
- Global fund for women
- Mama cesh

-FAKT, Fond za aktivno građanstvo

- HBS - Hajnrih Bel Stiftung

-Mediteran fundation