Performans 13.jul ti je Crna Goro povodom 13 jula državnog praznika.

performans  juna 2007 u Kotoru povodom zahtjeva da u ustav uđu rodne politike

performans  juna 2007 u Kotoru povodom zahtjeva da u ustav uđu rodne politike