rr5Uvod: Izuzetno  siromašna republika, u kojoj proces tranzicije ima negativan smjer, dovodi do sve većeg stepena ugroženosti žena na svim poljima što se negativno odražava na žensko zdravlje u cjelosti. Uticaji kultura koje su ženama obezbjeđivale veći stepen slobode u pogledu reproduktivnih i seksualnih  prava nisu imali odjeka u Crnoj Gori, ni ranije, a u poslednje vrijeme sve veći stepen klerikalizacije društva čini žene naročito ugroženima. Pozitivni trendovi, kroz ostvarivanje uslova za rodnu ravnopravnost, koji ženama garantuju veći stepen slobode i blagostanja - trpe velike otpore na svim nivoima, od institucija sistema do samih žena. Neophodna su znanja i osviještenost da bi došlo do promjene u aktivnostima koje bi štitile zdravlje žena na svim nivoima.
Donator: GLOBAL FUND FOR WOMEN
Trajanje projekta: 6 mjeseci (septembar 2005. – februar 2006.)

Centar za zensko i mirovno obrazovanje – ANIMA, u sklopu projekta:”Rodna ravnopravnost u obrazovanju”, organizuje  niz  predavanja/radionica u Gimnazijama u Crnoj Gori. Cilj projekta je da se nastavno osoblje Gimnazija upozna sa osnovnim pojmovima i dokumentima vezanim za rodnu ravnopravnost u obrazovanju i da se ukaže na poziciju žena u obrazovanju. Tema je, dakle,  Rodna ravnopravnost u obrazovanju . Projekat  se realizuje uz podrsku UNDP-a. Predavanja/radionice će se realizovati u periodu od februara do maja 2006. godine