Nastavljaju se pripreme  ŽENSKOG SUDA – FEMINISTIČKI PRISTUP PRAVDI za države bivše Jugoslavije

U periodu od 24. do 26.januar 2014 u Lipiku (Hrtvatska) je održan drugi sastanak sa potencijalnim svjedokinjama u organizaciji Centra za ženske studije Zagreb. Bile su prisutne svjedokinje iz svih država, osim Kosova, i članice Organizacionog odbora.

Cilj sastanka je bio priprema svjedokinja za svjedočenjA, upoznavanje I međusobna podrška žena .

Seanse sa svjedokinjama je vodila Marijana Senjak, psihoterapeutkinja.

Održan je sastanak organizacionog odbora i dogovorene su aktivnosti za naredni period.

Kao koterapeutkinja prisustvovala je Ljupka Kovačević, koja je i članica OOŽS .