4.seminar CGPg

 

Od 18. do 20.jula u hotelu „Aurel” Podgorica  aktivistkinje Anime su prisustvovale seminaru „Upravljanje projektima” koji je organizovao CGO (Centar za građansko obrazovanje). Seminar je organizovan u sklopu projekta CGO „Ubrzajmo ljudska prava“ koji realizuje CGO u saradnji sa GI (Građanskom inicijativom)  a finansira EU. Anima u okviru navedenog projekta, kao dobitnica granta realizuje projekat , kampanju  „Pamtiš, pitaš, uznemiravaš“ u periodu od 1.jula do 1. decembra 2014.