ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje u sklopu projekta Pamtiš Pitaš Uznemiravaš a povodom svjetske kampanje Jedan dan za mir, 21 septembra 2014 organizuje Preformans Jedan dan za mir, na Trgu Republike u Podgorici u 12 sati. Tribinu Rodni aspekt tranzicione pravde, u multimedijalnoj sali KIC-Budo Tomović u 18 sati.

Performansom Jedan dan za mir, iskazujemo solidarnost sa svim žrtvama na prostorima gdje se vode oružani sukobi, i tražimo da toga dan ne bude oružanih sukoba. Podsjećamo na zločine koji su se desili u naše ime (na teritoriji Crne Gore- Deportacija, logor Morinj, Bukovica, Kaluđerski Laz I Murino). Tražimo da pravda za žrtve bude zadovoljena.

Tribinom Rodni aspekt tranzicione pravde, širimo i stvaramo znanje o neophodnosti uvažavanja ženske patnje, u ratu i nakon rata, i insistiramo na preuzimanje odgovornosti za sve zločine koji su učinjeni u naše ima. Stvaramo alternativne pristupe pravdi u kojoj su zene akterke a ne pasivne žrtve. Namjera nam je da ovim aktivnostima podignemo nivo svijesti o potrebi javnog djelovanje žena za mir, afirmacije rodnog pristupa politici i povećanju vidljivosti žena u političkoj zajednici konstantnim zalaganjem za kulturu mira i nenasilja u Crnoj Gori. U ovim akcijama učestvovaće žene iz cijele Crne Gore.

Na tribini će govoriti: Daliborka Uljarević CGO, Danilo Ajković HRA, Ljupka Kovačvačević i Paula Petričević ANIMA.