IMG 4877

Sastanak organizacionog odbora Ženski sud-feministički pristup pravdi održan je 16.i 17. januara 2015 u Centru za ženske studije Zagreb. Dogovaralo se  o izboru svjedokinja, psihološko-aktivisstičkoj podršci svjedokinjama, završnom događaju u Sarajevu 7.do10.maja 2015, o ekspertkinjama i umjetnicama, finansijama i Međunarodnom sudskom vijeću i Savjetodavnom odboru. Iz Anime je bila prisutna Ljupka Kovačević.