Ovih dana zloupotrebljava se teška pozicija žena u Crnoj Gori, pozivaju se na diskriminaciju žena, brane njena ljudska prava  u javnom diskursu, a svode njenu poziciju  na poziciju seksualnog objekta i robe, plasirajući svoje moralizatorske stavove u cilju ostvarivanja  vlastitih interesa. Pozicija žena je u fokusu glasnogovornika samo kada se na njoj može finansijski i politički profitirati. 

A ovog vrelog  ljeta žena radi na 40 stepeni,  prati djecu u izbjeglištvo jer im života ovdje nema, obilazi markete da bi našla jeftiniju hranu za preživljavanje porodice, brine  se da će ona i njeno djete biti silovano i prodano, a oni najavljuju nove populacione mjere jer im je malo ratovanja za nacionalističke ciljeve, za NATO strategije.  

Ispiraju mozgove  kampanjama za vojne saveze, militarističkom ideologijom  učvršćujući nasilna  rješenja  društvenih i političkih kriza.  Žene su primorane da iz svojih osiromašenih krajeva dolaze u elitne turističke  destinacije  i budu 24 na usluzi novokomponovanoj  biznis klasi, dok novokomponovana politička elita štiti kriminal javnim izjavama da će hapšenje vođa kriminala  ugroziti turističku sezonu, pokazujući sav  vrijednosni krah Crne Gore.

Prepoznajemo namjeru da se žensko biračko tijelo stavi u njihovu funkciju. Važno je da sada žene osluškuju, misle i donose sopstvene odluke

I  stiže nam „hitna, neophodna, suštinski značajna  tema“ u ovoj situaciji - predlog  zakona o vjerskim zajednicama kako bi popovi i nacionalističke elite  mogli da se okupe predvođeni poznatim glasnogovornicima i zaštitnicima vjere i nacije, selektivno birajući podobne  i poslušne, spremne da crtaju granice vlastitih interesnih sfera (teritorijalnih, finansijskih, duhovnih). Jasno nam poručuju da postoji mogućnost nacionalnog sukoba i drže nas u strahu. 

Suprostaviti se strahu je naš zadatak. 

Prepoznajemo namjeru da se žensko biračko tijelo stavi u njihovu funkciju. Važno je da u ovoj situaciji žene osluškuju, misle i aktivno učestvuju, donose sopstvene odluke u skladu sa vlastitim iskustvo i opredjeljenjem. 

Ukoliko prihvatimo  poziciju žrtve, poslušne žene, odustanemo od vlastite procjene realnosti,  zadovoljimo njihova patrijarhalna očekivanja,  odustanemo od svog mišljenja i svog stava, omogućićemo političkim, vjerskim i nacionalnim elitama da nastave da rade protiv naših interesa do mogućeg zločina i otvorenog sukoba. Ne dajmo se od svojih prevariti.

Apel sastavljen na sastanku ANIME 30. 08. 2015. godine