U normalnim zemljama u kojima funkcionišu institucije , u kojima se uvažavaju ženska ljudska prava , u kojima se razumije što je demokratija i sloboda kao i nastojanje da se nasilje nad ženama ( strukturno, sistemsko, ekonomsko, političko, kulturno, ulično , porodično) iskorijeni,  zadovoljstvo bi bilo čuti  predsjednika države da se zalaže da se ovaj najprisutniji i najobuhvatniji vid nasilja umanji. Nakon govora prdsjednika Crne Gore u UN unižena su sva ovakva ozbiljna i iskrena  nastojana u svijetu  da se riješi problem neravnopravnosti.  U Crnoj Gori njegovom „posvećenošću“ demonstriran je još jedan vid nasilja koji je ostatku svijeta manje poznat –nasilje nad zdravim razumom.

Ova  vrsta nasilja  unižava ljudskost i humanost.  U Crnoj  Gori od 1996 godine postoje ženske NVO koje svo vrijeme nastoje da iniciraju i kritčki promišljaju  promjene kao i da daju konkretan doprinos na smanjenju  nasilja nad  ženama  i unapređenju pravnog okvira. Postoje i  institucionalni mehanizmi.   2004.g je „ Vlada Crne Gore štampala prevod Pekinške deklaracije i platforme za akciju „ ( na nju se predsjednik u govoru poziv)tako da je bila dostupna svim instistucijama sistema koje su odgovorne za sprovođenje rodnih politika .  Koliko puta se predsjednik  pozvao  u Crnoj Gori u javnom govoru na ovu deklaraciju i pitao što je od toga za 11 godina realizovano . Ko je odgovoran?  Koliko je sredstava iz budžeta Vlada operdijelila za ovu namjenu ? Zašto ne funkcionišu ženske studije na Univerzitetu? Koliko je sredstava dato privatnim  institucijama da bi fingirali emancipovanost ?  Zašto su ŽNVO u težoj finansijskoj situaciji nego 1996?Koliko skloništa za žene ima u Crnoj Gori? Koliko novca se izdvaja iz budžeta  za rodnu ravnopravnost u odnosu na nacionalne savjete i druge „savjete“? Koliko ženskih organizacija funkcioniše iz srdstava budžeta? Koliko institucioni mehanizmi uzimaju novca  iz donacija?... To je samo mali broj pitanja na koji odgovor znamo. Slobodna sam da procijenim da ni 40% od obećanog  i obevezujućeg za ovaj period (preko 10 godina od dostupnosti Pekinške deklaracije) nije realizovano i da ova pitanja po vladajuću elitu i odgovorne u institucijama  spadaju u kategoriju nevažnih  i neozbiljnih osim kada se susreću sa predstavnicima međunarodnih institucija. Možda se i  predsednik  države, kao i predsjednik vlade, posvećeno bavi  „mentalitetom“ pa će ovu situaciju  objasniti , što uobičajeno rade , da žene u Crnoj Gori ne žele da se oslobode nasilja.  Za 10 godina pravilnim političkim radom mijenjaju se  ovi „mentaliteti“  a ako se nisu promijenili onda je odgovorna vlast. Predsjednik ima čak i rješenja u skladu sa vlastitim neznanjem ,  kampanje podizanja svijeti,kao da smo na početku .  Davno su ljudi  na terenu te lekcije savladali, oni znaju   uprkos vaših nastojanja  da zasutavite proces da se svijest po ovom pitanju promijenila  i da ste vi odgovorni ako nisu realizovani  svi ciljevi deklaracija, rezolucija i nacionalnih akcionih planova.

Odbijam i osuđujem svaki  govor  bilo koga iz Crne Gore koji je doprinio da pozicija žena bude ovakva kakva jeste u Crnoj Gori  ( predsjednik je u dugom vladanju njegove partije nezaobilazno značajno doprinio) . Ovo  ne smiju dozvoliti ni muškarci , ni žene da se mizerni politčki poeni radi očuvanja vlastite pozicije,  sakupljaju preko plemenite ideje rodne ravnopravnosti. Žene u Crnoj Gori moraju odreći pravo  bilo kome  da se njihova teška pozicija    konstantno zloupotrebljava ovakvim predstavljanjem u svijetu upravo od onih koji su do nje doveli.  Ovo je opasno i po svijet,  da oni koji projektuju nasilje nad ženama   imaju mogućnost da tu grupu u međunarodnom  govoru predstavljaju i  „ brane“.

Do kada će stvarno bezdušni, neznaveni i pečobrazni imati pravo da govore u naše ime ?

Ljupka  Kovačević, aktivistkinja