4.novembar 2015. Kotor

Nastavlja se igra “gluvih telefona”između režima i opozicije. Konstrukcije projekcije i  interpretacije su sve zloćudnije. Sa najvišeg nivoa vlasti dolaze arogantni i  cinični komentari o našem znanju i potencijalima za demokratiju i mir. Dok relativizuju zločine od strane policije i definišu nivo znanja u Crnoj Gori zaboravljaju da iza svega stoje njihovi “uspješni” projekti “savremenih” univerziteta i  bezbjedonosne službe “ po standardima NATO-a” i da su upravo te institucije slika njihovog oblika vladavine koja se više ni sa perfidnom demagogijom ne može uljepšati.

            Postoji samo jedna ispravna odluka da se u političkoj krizi zahtijeva politička odgovornost svih onih koji su do nje doveli ili koji je nisu spriječili. Politička kriza uvijek opasno prijeti miru ako su nerazumni i neznaveni njeni akteri. Cijenu plaćaju oni koji im redovno obezbjeđuju plate dok se oni  nadgornjavaju u  akcijama protiv njihovih interesa. Građani i građanke,  na čijem teretu je njihov  lagodan život jasnopokazuju da im je stalo do političkih promjena, međuetničke i međukonfesionalne tolerancije  i stabilnosti u državi.

            Anima će u srijedu, 4.novembra,  u 17 sati na Trgu od oružja  u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir”  u trajanju od 1 sat. Ovaj performans je u sklopu akcija  za mir povodom aktuelne političke krize, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime