Kotor, 02.12.2015.

Saopštenje

SAČUVAJMO MIR- PAMTIMO

Pamtimo da je 6. decembra 1991.godine bio najžešći napad na Dubrovnik od strane JNA. Dubrovačko ratište 1991. je primjer da je država prihvatila odgovornost za posledice ali nije sudski procesuirala one koji su odgovorni. Podsjećamo:„Od posljedica rata na dubrovačkom području stradalo je 116 civila; poginulo je 194 hrvatskih branitelja i 165 pripadnika JNA iz Crne Gore, 443 osobe zatočene su u logorima Morinj i Bileća, prognano je 33 hiljade osoba i uništen 2.071 stambeni objekat. Na dan 6.decemnbra od granatiranja je poginulo 19 ljudi, 60 je ranjeno, spaljena je biblioteka Međunarodnog univerzitetskog centra i znatno oštećeno staro jezgro grada”

Za ratne zločine izvršene prilikom napada na Dubrovnik osuđeni su pred Haškim tribunalom samo bivši general Jugoslovenske narodne armije (JNA), Pavle Strugar i komandant Miodrag Jokić. Ne postavlja se pitanje komandne odgovornosti onih koji su odlučili da se uključi Teritorijalna odbrana Crne Gore u napad na Dubrovnik. Opšte je poznato da su na ovom ratištu vršene i masovne pljačke društvenih i civilnih objekata za koje niko nije odgovarao .

Opravdan je strah da oni koji neće da se suoče sa zločinima spremni su da ih ponove pa tako je opravdana bojazan u Crnoj Gori da politička elita koja je i tada i sada bila na vlasti nema namjeru da preuzme odgovornost (sudsku, političku I moralnu) Opravdana je sumnja da se kontinuirano vršio pritisak na sudku vlast i da je na snazi proces sistemskog zaboravljanja ratnih zločina uprkos svih upozorenja javnosti I međunarodnih organizacija.

Danas se ove stranice crnogorske istorije sakrivaju od mladih generacija i učesnici ovih dešavanja ćutanjem grade nove razdore   kako bi mogli da vladaju našim sjećanjima i našim životima. U situaciji kada se vlast sprema da uđe u vojni savez izuzetno je važno podsjetiti javnost na posledice i odgovornost za ono što se dešavalo

Anima će u srijedu, 2. decembra u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans “Sačuvajmo mir – Pamtimo” u trajanju od 1 sat kojim ćemo ukazati na ratne zločine iz prošlosti jer znamo da jedino preuzimanjem potpune odgovornosti i razvijanjem kulture sjećanja možemo doprinijeti razvoju trajnog mira. Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime