Svenka i Stasa
ljupka i binasa

 U periodu od 3.-6. decembra 2015 u Vrdniku je održan regionalni sastanak svjedokinja. U pozivu svjedokinjama piše "Završni događaj u Sarajevu nije kraj procesa, već naprotiv, podsticaj da iz feminističke perspektive nastavimo sa kreiranjem novih modela pravde. To je obaveza pre svega prema svedokinjama, ali i izraz naše odgovornosti prema ogromnom teretu nedavne prošlosti. I ovaj susret je deo nastavka procesa Ženskog suda - procesa feminističke etike brige i odgovornosti. "Na ovom sastanku učestvovale su  svedokinje iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, kao i organizatorke i terapeutkinje.  Fokus rada je bio na pripremi svjedočenja  ali  je u sklopu feminističke etike brige rađeno individualno sa svjedokinjama i u grupi kroz definisan program. Svenka Savić, profesorka emeritus, je održala radionicu : Šta je za mene feminizam? i dala smjernice svjedokinjama o načinu rada na svjedočenjima. U sklopu  sastanka prikazan je igrani film "limunovo drrvo" i dokumentarni filmovi "Kakenija Njaijaa: Djevojka koja je htjela da ide u školu", " Djevojčica kojoj su talibani pucali u glavu-govor Malale Jusafzai u UN", "Akcija ŽUCa povodom 20g genocida u Srebrenici" . Dogovorene su zajedničke akcije u narednoj godini. Iz Anime je prisustvovala Ljupka Kovačević kao organizatorke i terapeutkinja.