21.decembar 2015.

Žene oboljele od malignih oboljenja reproduktivnih organa daleko su od interesovanja  javnosti  i zdravstvenog sistema iako je njihov broj u porastu.  Žene sa malignim oboljenjima reproduktivnih organa nisu u fokusu izvještaja, planova i strategija  zdravstva. Odgovornost se prebacuje na bolesne žene.  Ne teži se  poštovanju njihovih prava na najbolje uslove liječenja, na dostojanstvo i održavanje kvaliteta života. Sve češće ove žene svjedoče da su u samom zdravstvenom sistemu izložene diskriminaciji i marginalizaciji  i da njihov kvalitet života i međuljudski odnosi osiromašuju.  Prepuštene sebi u čekaonicama  međusobno razmjenjuju iskustva, daleko od brige i podrške društvene zajednice.

Odlučile smo da napravimo program za opštinu Kotor sa namjerom da mapiramo problem, identifikujemo oboljele i izliječene žene, ponudimo psihosocijalne radionice, individulano i porodično savjetovanje, formiramo grupe samopomoći koje će biti osnažene za podršku i borbu za prava ovih žena, vladina Komisija za raspodjelu sredstava od  igara na sreću nije imala razumijevanja.

Pozivamo žene  koje su bolesne od ovih teških bolesti  iz Kotora, da se jave Animi da zajedno preduzmemo akcije koje će  doprinijeti  poboljšanju uslova liječenja   i odgovornijem pristupu zdravstvenog sistema pravima bolesnih žena.

Kontakt telefon   Anime 069 610 595.