Dugo najavljivan,  tumačen iz različitih političkih i medijskih busija, počeo je „veliki događaj“- odlučivanje o povjerenju vladi. Zabavljali su nas mjesec dana  sa kombinatorikama dokonih parlamentaraca koji su u manjku vlastite odgovornosti  uzdizali temu na sudbonosni nivo. Najvažnije od svega je bilo koliko se sadržaj saopštenog  sviđa međunarodnoj političkoj  javnosti sa istoka i zapada, dominantno sa zapada. Od procvjetalih narcisa sa svake strane neizostavno sakrivenih iza nacionalnog interesa malo je bilo prostora za razmišljanje o ljudima u Crnoj Gori.

Ništa nas nije iznenadilo, serdari i vojvode u modernim odijelima,  kao statisti u filmu čiji kontekst  ne poznaju, arogantno i bez trunke odgovornosti, demonstrirali su potčinjenost, samoživost i potpunu opsjednutost  pripadnošću političkim taborima.  Detalja o zajedničkim nepravdama i manipulacijama u ime „viših“ciljeva  bilo je previše, proporcijalno moći koju posjeduju. Dodatno su demonstrirali neznanje u kom sistemu žive, koje politike  zagovaraju i najtragičnije - nemaju ni pojma što ih diskredituje a što im daje legitimitet.  U najgrubljem obliku kapitalizma koji živimo ( ne samo mi i to nije argument ni za šta ) govori se sa ponosom o socijali koja se povećava, o majkama kao o problemu i potencijalnim lopovima koje treba „dobro iskontrolisati“. Na nepravdi zasnovan zakon ne može se pravedno sprovoditi, a za to su najmanje krive obespravljene žene koje bi sigurno, da im se moglo, radije radile i živjele od svog rada nego bile na teret budžeta i budućnosti svoje djece.

 U Skupštini niko ne preispituje ideološke temelje sistema. Dakle, nema  nikoga ko je na našoj strani (obespravljenih i siromašnih) a oni imaju  više kondicije nego što izgleda u ovom trenutku. Moramo se oduprijeti nasilju i ograničenjima.

Zahtijevamo socijalnu pravdu i to je vrijedno otpora ukupnom osjećanju besmisla i nemoći.U srijedu 27.januara u 17.00 na Trgu od oružja organizujemo performans koji se suprostavlja obesmišljavanju politke i afirmiše socijalnu pravdu.Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Tim Anime