„SOCIJALNA PRAVDA – NEĆEMO ODUSTATI

                   8. mart Međunarodni dan žena 2016.  Podgorica

                                          

ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje  i Centar za ženska pravapovodom 8. marta - Međunarodnog dana žena organizuju Marš žena i  IX. Konferenciju žena  u Podgorici

Ciljevi :

  • Afirmacija 8.marta kao političkog praznika
  • Ukazivanje na tešku poziciju žena i na stanje ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori
  • Vidljivost ženskog djelovanja
  • Afirmacija ženske solidarnosti
  • Afirmacija antifašizma
  •  Zajedničko djelovanje putem  ZANOSSa ( znanja, akcije, nenasilja, odgovornosti, solidarnosti, slobode)

Stanje ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori je zabrinjavajuće. Uz kriminal i korupciju,  sve su prisutnije pojave fašizacije društva. Povećan je  stepen nasilja u svim sferama života: u porodici, na radnom mjestu,u državnim institucijama, na ulici.

Žene su idalje siromašne, isključene, marginalizovane i instrumentalizovane, a mogućnost okupljanja i javnog djelovanja svedena je na minimum. Vidljive su tendencije da se ženama oduzmu stečena prava vezana za rad, političku participaciju, slobodu raspolaganja svojim glasom i tijelom.

Ovaj datum ćemo obilježiti okupljanjem  u Podgorici pod sloganom“ Socijalna pravda – nećemo odustati“ i zajedno sa ženama koje se osjećaju marginalizovanim  iskazati  nezadovljstvo i uputiti zahtjeve državi da se odgovorno odnosi prema pravima žena.

Pozivamo Te da svojim  prisustvom  i aktivnim učešćem daš doprinos  da  napravimo  prekretnicu u javnom djelovanju žena i da solidarno istupimo protiv urušavanja prirodnih, društvenih i ljudskih resursa u Crnoj Gori .

 

PLAN AKTIVNOSTI

 

MARŠ ŽENA

 

9:00 do 9:30 – okupljanje  u CGO i priprema marša.

9:45 – krećemo iz CGO , Hercegovačkom ulicom i ulicom Slobode do Trga Repulike,  gdje nam se pridružuju  žene iz Podgorice.

10:15 – krećemo  sa Trga Republike ulicom Slobode, bulevarom Sv Petra Cetinjskog  do Parlamenta

10:30- do 11:00okupljanje građana/ki ispred Parlamenta

 

11:00 do 15:00 – pauza za ručak

 

KONFERENCIJA

 

15:00 do 16:00 – pozdravne riječi organizatorki i učesnica Konferencije

16:00 do 17: 30 –tema: „Odnos feminističkih  politika  otpora i  ženskih prava“ - uvodna izlaganja Ervina Dabižinović i Paula Petričević diskusija nakon toga

17:30 do 18:30 – predlaganje zahtjeva sa  Konferencije

18:30 do 19:00 – Stanje radnih prava žena u Crnoj Gori – najava i predlozi za pisanje Izvještaja iz sjenke za CEDAW Komitet Ujedinjenih nacija –uvodno izlaganje Maja Raičević

19:00 Kraj konferencije

20:00 – posluženje i druženje (informacija o mjestu dešavanja biće naknadno dostavljena)

(Pauze i odlazak prema ličnim potrebama.)

Zahvaljujemo se Mediteranskom ženskom fondu, OAK Fondaciji i švedskoj organizaciji Kvinna Till Kvinna koji su nam omogućili realizovanje navedenih aktivnosti.