8 mart 6
8 mart 2

Učesnice Marša žena "Ihleba, i mira i ruža" pridruzile su se ženama (majkama se trije i više djece ) koje svakodnevno (i noću) protestvuju od 3.mart ispred Parlamenta Crne Gore. 

Aktivistkinje Anime  zajedno sa učesnicama Konferencije su odlučile da umjesto konferencije budu sa ženama i ustupe ženama koje nisu iz Podgorice smještaj i akomodaciju, što je bilo planirano za učesnice Konferencije.