2.mart performans 2
2.mart performans 8
predavačica
diskusija 2

Treći diskusioni kruzok Razgovara(j)mo o slobodi održan je u Multimedijalnoj Sali Kulturnog centra Nikola Đurković nakon performansa na Trgu od oružja.
Tema : kulturni identiteti.Uvodničarka: Paula Petričević