liflet 2 2020
liflet 1 2020

Anima organizuje performans na Trgu od oružja u 12.sati. 

Naziv je SLOBODA JE ŽENDKOG RODA 

U 17. sati u Centru za kulturu  radionica POVJERENJE