PAMTIMO
 
Povodom 19. juna 2023. godine, Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje izdaje saopštenje:
 
Silovanja u ratu na prostoru bivše Jugoslavije su bila planska, sistemska, organizovana i politički motivisana. Bečkom deklaracijom 1993, Rezolucijom 1820 prekinuto je ćutanje o ovim zločinima.
 
Silovanje u ratu je imenovano i definisano kao ratni zločin i zločina protiv čovječnosti. Povod su bila masovna silovanja u Foči. Od 1992 -1995. godine na prostoru Bosne, prema podacima silovano je više od 20000 hiljada žena, djevojaka, djevojčica i muškaraca a mali broj je ostvario neki vid pravde. Bez obzira na međunarodna dokumenta i obavezivanja država da tragaju i kažnjavaju počinioce i da brinu o žrtvama kako bi došle do pravde, vladajuće elite to izbjegavaju. Danas, poslije tridest i jednu godinu, žrtve ratnih silovanja se stigmatizuju, trpe razne vidove nasilje i veoma teško ostvaruju svoja prava. Mali broj žena progovorio je o tom nasilju. Osnovni razlog je nedostatak političke volje da se proces tranzicione pravde i suočavanje sa prošlošću realizuje.
 
U Crnoj Gori ova tema se ne pokreće iako se u svjedočenjima žrtava jasno uviđa umiješenost njenih građana u ovom zločinu. (Protiv Ranka Radulovića je podignuta optužnica za zločine protiv čovječnosti pred sudom BIH-a). Negiranje i opravdavanje zločina je veoma prisutno. Vrijeme je da se ova tema pokrene kako bi znali kolika je umiješanost Crne Gore u ovim zločinima i da odgovorni budu kažnjeni. To je jedini način da nasilje ne eskalira i da se ne ponovi.
 
Pamtimo ovaj datum, pamtimo Foču, pamtimo žene žrtve silovanja u BiH, da se nikad ne ponovi. Podržavamo svako nastojanje žrtava da ostvare pravdu. Pridružujemo se svima koji obilježavaju ovaj datum i koji se bore za kulturu sjećanja.
 
ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor