daliborka
daliborka1
daliborka2

U sklopu programa Ženskih studija »Ljetnje radionice u Kotoru«, održana je radionica - predavanje na temu  »Nasilje nad ženama – pravna regulativa«. Voditeljica radionice  je bila Daliborka Knežević, pravna savjetnica Centra za pravnu pomoć u Podgorici.