Povodom 8. marta ANIMA se pridružuje Maršu Vrijeme je za pravdu koji organizuje Centar za ženska prava (počinje u 12h) na trgu Nezavisnosti u Podgorici. Nakon Marša ANIMA organizuje XV konferenciju žena povodom 8. marta sa nazivom Što je tebi sekularizam? u prostoru NVO SPEKTRA, Ulica slobode 4. (početak u 15h).
 
Tim povodom izdajemo saopštenje :
 
ANIMA – Centar za žensko i mirovno i obrazovanje iz Kotora kao svake godine do sada afirmiše 8. mart kao politički praznik.
 
Konstatujemo da je za žene u Crnoj Gori izuzetno važno da se politike i uticaji vjerskih zajednica odvoje od politike i uticaja države. Svjedočimo da se kleronacionalizam normalizuje na dnevnoj osnovi i da se gubi granica crkve i države. Zato tražimo da se prestane sa praksom mješanja crkvenih zajednica u politički život, formalizmom na kojem se insistira dok se urušava sekularizam. Sve je više ugroženo pravo na ateističko ubjeđenje I postoji opasnost da se ugrozi osvojeni nivo prava žena. Tražimo od državne vlasti da pokaže da su crkva i država odvojene, da je država bezbjedna od retrogradnog uticaja vjerskih institucija koje svakodnevno vrše zloupotrebu vjerskih osjećanja i prava građana/ki. Tražimo da poštuju Ustav i zakone ove zemlje a svoja privatna vjerska osjećanja realizuju u crkvenim portama i dvorištima kroz obrede i vjerska učenja. Član 14. Ustava Crne Gore definiše i reguliše odnos između države i crkve tj. odvojenost vjerskih zajednica od države. Sekularna država počiva na vrijednostima slobode, jednakosti, individualnosti i punog poštovanja dostojanstva čovjeka. Smatramo da Crna Gora treba da bude zemlja u kojoj svi imaju jedanaka prava: u njoj ne treba da postoji nadmoć jednog uvjerenja nad drugim i čvrsto se zalažemo da polje politike i polje djelovanja crkvenih institucija budu odvojena.
 
Pozivamo sve žene da nam se pridruže.
 
Posebno pozivamo mlade žene koje su osvojile još jedan krug slobode u Crnoj Gori – obrazovanje, da ne dopuste da njihova emancipacija bude završena u raljama kleronacionalizma, da pruže otpor svemu i svima koji uporno nastoje da žene vrate pod okrilje primitivnih muških autoriteta uz koncerte o demokratiji koja „ne stanuje ovdje“.
 
Pokažite da možete i hoćete i pridružite nam se jer su sve revolucije koje su vodile završile na bedemima privatnosti i slobode koja nikada nije bila za žene.
 
Tim ANIME, mart 2024