Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

            Danas, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama počinje Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja i kod nas kao i u cijelom svijetu treba da skrene pažnju na sve masovnije i intenzivnije nasilje nad ženama.

 U aktuelnoj političkoj i moralnoj krizi u Crnoj Gori žene su nevidljive učesnice i žrtve  na čiju lojalnost  politički akteri računaju. Iza paravana navodnog razvoja politika ravnopravnosti, malim resursima, poluznanjima, nepoštovanjem zakona, potenciranjem vjere i nacije–perfidno se podržava mizoginija, seksizam I nasilje nad ženama.  Činjenica je da su prava žena na niskom nivou,da je po zastupljenosti žena na mjestima odlučivanja Crna Gora na začelju Evopre, da institucije nisu u stanju  ni da evidentiraju nasilje i vrste nasilja a kamoli da ga riješavaju. Ženske nevladine organizacije od 2008. godine upozoravaju političke partije i druge političke aktere da su žene u Crnoj Gori u zabrinjavajućoj situaciji, da u kontinuitetu  trpe negativne efekte tranzicije, da su najsiromašniji dio društva  bez obzira na društvenu grupu kojoj pripadaju, ukazuju na rodno diskriminisane žene iz marginalnih grupa.

 Iako je deficit znanja, zakona, politike i morala ozbiljan uzrok svakodnevnih neravnopravnosti I izostanka demokratičnosti, javno se promoviše ideja da uzrok treba tražiti u nezainteresovanosti i neaktivnosti žena.Paradoksalno, u posljednje vrijeme meta beskrupuloznog rodnog nasilja su borkinje za ljudska prava koje se usuđuju da nezavisno svjedoče o nepravdama, nasliju i diskriminaciji.

Na ovaj dan poručujemo da je krajnje vrijeme da sistem stvori uslove da se u skladu sa zastupljenošću u populaciji žene uključe u procese odlučivanja I pregovaranja. Učešće ženskog shvatanja  mira obezbjediće nedostajući glas za mirno rješenje krize i uspostavljanje stabilnosti u Crnoj Gori. Zahtijevam da se od nepravde i nasilja zaštite braniteljke ljudskih prava koje se hrabro suprotstavljaju sistemskom kriminalu I korupciji.

            Anima će usrijedu, 25. novembra u 17 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir – prava za žene”  u trajanju od 1 sat kojim tražimo poštovanje ženskih ljudskih prava i zaštitu braniteljki ljudskih prava od rodnog nasilja. Kao i prethodni, ovaj performans će biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime

pokretPerformansom „ Ustajem uprkos strahu „ aktivistkinje Anime sa svojim prijateljicama su  obilježile Dan državnosti, 13.jul u 12 sati ispred Stuba srama u Kotoru. Saopštenje:Performansom ukazujemo na strah koji vlada Crnom Gorom koju proizvodi nesmjenjiva vlast i korumpirana opozicija Ukazujemo na sveopšte ćutanje o nasilju koje se dešava u kontinuitetu od devedesetih, o nasilju koje okupira ulice i institucije, o svakodnevnim problemima u borbi za elementarnu egzistenciju, o sve prisutnijem projektovanju neprijatelja, o militarizaciji i fašizaciji društva. 
Ukazujemo i na otpor koji je uvijek postojao u malim grupama ljudi koje nisu uspijevale da se suprostave nadolazećem zlu. 
Pozivamo građane/ke Kotora da podrže naš performans i na taj način pokažu da će zlo biti zaustavljeno.

 joss blize 2

28.04. 2015 godine, u 18 sati,  u Kući slobodne  misli  održale smo  radionicu Znanje kao Vlastita soba. Voditeljica je bila radionice Ervina Dabižinović i, prenijela nam je iskustva sa konferencije o digitalizaciji u medijima i sa radom koji je prezentovala -analiza portala RTCG, za radionicu nam je povod bila nova knjiga  Adrijane Zaharijević "Ko je pojedinac."

Ovom aktivnošću ANIMA  nastavlja rad na širenju feminističke teorije i prakse, razvoju kulture mira i podizanju svijesti o značaju žena za promjene u našem društvu.

 Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže.

Tim ANIME

Još članaka...