Savjet Evrope

Komitet ministara

Deklaracija

Učiniti da rodna ravnopravnost postane realnost

(usvojena od strane Komiteta ministara 12. maja 2009, na njegovoj 119. sjednici)