24.februar 2
Paula i Ervina

 Sačuvajmo mir - protiv militarizacije, protiv služenja vojnog roka