Na 27. strani objavljen je tekst o jučerašnjem protestu ženskih organizacija u kome je navedeno pogrešno moje prezime i naziv NVO koje sam članica. Koleginica me podseća da treba da pošaljem demantij. Kad bi cilj Vijesti bilo informisanje onda vjerujem da se ne bi dogadjalo da se citiraju tako glupave izjave kao što je ta, navodno, moja. Kako su Vijesti nezavisne, u smislu što sadržaj ne zavisi od dobijenih informacija, ova izjava je verodostojno koliko i horoskop.

9. novembar, “Kristalna noć”, 1938. u Berlinu, noć lomljnja izloga jevrejskih radnji, hapšenja, ubijanja. Noć nakon koje je ozakonjeno bezakonje. Fažizam nije samo prošlost. Oživio je na našim prostorima u “ratu za mir”, u “ratu koji  smo vodili bez objave rata”, u ratu u kome smo branili svoje živote osvajajući teritoriju. Danas smo ovde još da kažemo. “Nema tužnije gradjanske vrline u ovom trenutku nego prepustiti se sumornoj pasivnosti ili main stream-u u kome su jedino nacionalne pripadnosti politički programi stranaka, a sve ostalo se zanemaruje.

Povodom 21. septembra, Međunarodnog dana mira, Centar za žensko i mirovno obrazovanje - ANIMA Kotor, upućuje sledeći Proglas javnosti Crne Gore:

  • Današnje vrijeme zahtijeva od nas veliki stepen zrelosti i odgovornosti.
  • Niko punoljetan više nikada ne bi trebao reći – da nije znao!
  • Rad na održavanju mira mora početi sada i ovdje i mora početi sa tobom!
  • Mora početi sa NE – nacionalizmu, klerofašizmu, militarizmu, kriminalu, diskriminaciji!
  • Patrijarhatu na svim nivoima! Korupciji na svim nivoima!
  • Mora se pokrenuti energija mira, povjerenja;  promocija demokratije, širenje prostora ljudskih sloboda,  ljudskih prava i solidarnosti,  permanentno raditi na vlastitoj odgovornosti!
  • Bez straha, bez nasilja, bez lojalnosti, bez prešutkivanja i poricanja.
  • Najveća prepreka stvaranju mira je pasivnost!

Po emitovanju spota pokreta za nezavisnu Crnu Goru  upitala sam se kakvu poruku sam dobila i da li su svi stali u moju, tvoju, našu, vašu i sl. Crnu Goru.  Po spotu koji sam vidjela, u Crnoj Gori kad su u pitanju žene, žive samo majke. Kod  duboko ukorijenjenog agresivnog  patrijarhata  pretočen u autorstvo,  u  kako neki vole da nazovu stanje umjetnosti u Crnoj Gori - postmodernizam. Spot koji sam vidjela po znanju koje imam odgovara samo konzervativcima  i  onima koji žensku ulogu vide jasno definisanom majčinstvom kao osnovnim i jedinim kvalitetom za žene.