Performans za mir, 2006 u Kotoru , povodom Međunarodnog dana ženskih akcija za mir i razoružanje