Performans Tome kažemo NE povodom Međunarodnog dana protiv fađizma i antisemitizma ,9.novembar u Kotoru

Performans Tome kažemo NE povodom Međunarodnog dana protiv fađizma i antisemitizma ,9.novembar u Kotoru

Performans Tome kažemo NE povodom Međunarodnog dana protiv fađizma i antisemitizma ,9.novembar u Kotoru

Performans Tome kažemo NE povodom Međunarodnog dana protiv fađizma i antisemitizma ,9.novembar u Kotoru