nova godina

24.do26. januara  u Lipiku sastanak sa svjedikinjama za Ženski sud iz svih država bivše Yu.