Aktivistkinje Anime prisustvovale su sastanku grupe NVo koja se okupila zbog  aktelne situacije medijskog napada na članicu NVO CGO. Na sastanku je konstatovano da su sve češće pojave diskreditacije, omalovažavanja , isključivanja aktivnih NVO , a naročito onih članova/ica koji kritički promišljaju o aktuelnoj društvenoj i političkoj situaciji.

Donesen je plan aktivnopsti za naredni period i podijeljeni zadaci.