fotografija 6.daah

26. april a u 20. sati    u  Centru  za kulturu Kotor  izvedena je  «Prisusto odsustvo»  DAH Teatra iz Beograda.

Predstava  je  realzovana u organizaciji Anime  i podržana  od strane Mediteran Fonda za žene. Cilj je da se da  doprinos borbi žena za tranzicionu pravdu na prostrorima bivše Jugoslavije i pruži  podrška Ženskom  sudu -  feministički pristup pravdi koji treba da se realizuje naredne godine u Sarajevu.

Anima ovim akvitnostima šalje poruku da neće zaboraviti zločine učinjene u naše ime, da će insistirati na kažnjivosti zločina i na pravdi za žrtve. Na ovaj način se otvara mogućnost saradnje sa alternativnim umjetničkim inicijativama iz Crne Gore.

 

 

 

DAH Teatar - Centar za pozorišna istraživanja  osnovan je 1991.godine sa motom Razaranju i nasilju u savremenom svetu , se jedino možemo suprostaviti stvaranjem smisla

Predstava Prisutvo odsustvo je dio projekta «Moć pamćenja» koji se bavi post- traumatskim sjećanjem , koje čuvaju članovi porodica, a posebno žene , a koje se odnosi na nestale osobe iz njihove najbliže okoline. Projekat se sastoji iz istraživačkog procesa, rada na kreiranju muzičke instalacije i predstave «Prisustvo odsustvo». Kreiranjem predstave koja se bazira na istraživanju smisla tog sjećanja , cilj nam je da pomognemo porodicama , koje su imale to teško iskustvo, da javno progovore o tom iskustvu i na taj način nastave svoje živote, kao i da pomognemoproces suočavanja sa prošlošću na našim prostorima».

Predstavi je prisustvovalo 62 osobe. Nakon predstave urađena je radionica na kojoj su učesnici/e  govorili o utiscima nakon predstave kao i o osjećanjima i sjećanjima koja su pokrenuta ovom prilikom.