VB 2014 Mreža ŽUC

U hotelu Slatina, od 5.do 7. septembra 2014, održao se godišnji sastanak Mreže Žena u crnom. Anima je pridružena članica. Mreži su prisustvovale Ervinaa, Ljupka, Sabina, Senka, Zaga, Maja i Anka i ponijele sa sobom izvanredne utiske