Sve smo mete Pg 25.novembar
3 Sve smo metePg25.novembar
4 Sve smo mete Pg 25.novembar

U sklopu  projekta Kampanje Pamtiš Pitaš Uznemiravaš, i početka međunarodne kampanje  16 dana akcija protiv nasilja nad ženama,  25 novembra  Anima je organizovala     performans Sve smo meta !  na Trgu Republike u Podgorici u 12 sati.Stajanjem od sat vremena  iskazale smo protest protiv nasilja koje se sprovodi nad aktivistikinjama za ženska prava.  U akciji su  učestvovale  žene iz Bijelog Polja, Nikšića, Kotora, Herceg Novoga, Podgorice, Cetinja, Bara,  saradnice  ANIME I ŽNVO Crne Gore

$1Tribinu Rodni aspekt bezbjednosti organizovale smo u  u multimedijalnoj sali KIC-Budo Tomović u 18 sati, na kojoj smo razgovarale  o aktuelnoj sistuaciji u kojoj se nalaze aktivistkinje ženskih ljudskih prava. Mali broj prisutnih je ukazao na to da postoji nerazumijevanje i marginalizovanje stanja u kojem se nalaze aktivistkinje što podržava sisstemsko nasilje.

8. Marta 1999.  Izglasana  u UN deklaracija o braniteljima i braniteljkama ljudskih prava, ovaj dokument obavezuje  državu da unapređuje i primenjuje sva ljudska prava i slobode. U skladu sa članovima deklaracije zahtjevamo od Vlade, Parlamenta i institucija sistema  da:
-obezbjedi  uslove  za neometan rad aktivistkinja ljudskih prava

-da poštuju integritet aktivistkinja ljudskih prava

-da  ne dozvole i reaguju na svako kršenje ljudskih prava aktivistkinja  i pokažu  senzibilitet i značaj za one čija ljudska prava aktivistkinja  štite

Aktivistkinje ANIME

" Ovaj projekat finansira EU posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI).  Iznijeti stavovi su mišljenja Anime i ne predstavljaju nužno stavove Evropske unije."