Dan borkinja za ljudsk prava 29.11.2014

 29. 11. 2014 od 11 do 13 sati  na  vratima Starog grada Kotora organizovale smo  uličnu  akciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana braniteljki/a ljudskih prava. Cilj nam je da  skrenemo pažnju javnosti na  nasilje i kršenje ljudskih prava aktivistkinja  koje se bore za ženska prava u Crnoj Gori, a koje je postalo svakodnevna pojava.   

U Crnoj Gori,  kontinuirano se vodi politika nasilja prema  aktivistkinje  koje se svakodnevno zalažu i bore za svoja prava, prava drugih žena, ljudska prava i prava svih koji su izloženi/e diskriminaciji i marginalizaciji, nepravdi i nasilju.  Država umjesto da štiti  rad nevladinih organizacija  ona ih opstruira,  kreira   negativno javno mnenje,  proziva, vodi različite postupke,  opterećuje ih  finansijskim kontrolama  i denunciranjem  kod donatora. Aktivistkinje su  izložene  različitim vidovima pritiska od teškoća u  zaposlenju njih samih i članova njihove porodice, destrukciji imovine,  nameće im se  izolaciju i ućutkivanje.   Nepriznavanje specifičnih rizika od strane instituicija sistema,  prema braniteljkama ljudskih prava,  pretvara se u nipodaštavanje i negiranje njihovog angažovanja na odbrani ljudsih prava i zaštiti protiv diskriminacije.  Poslednji  napadi na  Vanju Ćalović aktivistkinju civilnog društva  su drastičan primjer  nasilja ali je uobičajeno, rasprostranjeno i normalizovano ne samo neuvažavanje aktivistkinja  za ženska ljudska prava nego i same teme njihovog angažmana ( rodnih politika i ženskih ljudskih prava)

8. Marta 1999.  Izglasana  u UN deklaracija o braniteljima i braniteljkama ljudskih prava, ovaj dokument obavezuje  državu da unapređuje i primenjuje sva ljudska prava i slobode.