sanja na sastanku

U organizaciji EU Delegation to Montenegro  orgaanizovan je konsultativni sastanak  sa predstavnicama/ima civilnog društva u vezi pripreme IPA CSF 2014-15. sastanak je održan u PR Centru u Podgorici a sastanku su prisustvovale iz Anime Sanja Bukilica i Ljupka Kovačević