za web

U sklopu redovnih aktivnosti u Kući slobodne misli 27. februara održana je prezentacija knjige "Iza zavjese" Dubravke Stojanović. To je bio povod za razmjenu mišljenja o političkoj situaciji, tada i danas. Knjigu je predstavila Ervina dabižinović i vodila radionicu. Utisak porisutnih je da politička situacija u Crnoj Gori u potpunosti podsjeća na stanje koje je autorica opisala sa početka XX vijeka u Srbiji.