autorka:Ljupka Kovačević

Hapsili su ponovo u Podgorici. Ne kriminalce visokog ranga. Neistomišljenike. Oćutala je demokratska javnost, kao što je naučila. Nije bilo niti jedne ambasade da se oglasi, pa da svi u hor za njom zapjevamo. Svi su na istom putu naoružavanja. Kao devedesetih. 

Ćutala je demokratska javnost  Crne Gore  dok su hapsili one koji nisu htjeli na  Dubrovnik, na  Bosnu i Hercegovinu. Ispalo je na kraju da smo svi “mentalitetski” rado rušili i ubijali, a država spavala nevinim snom.  Svi nosimo pečat do danas. U  tome se ogledala "dobrovoljnost".

 

Ćutala je demokratska javnost i kada je proglašeno da nećemo u rat na Kosovo, a vojska hapsila vojne obveznike i prisilno odvodila na ratno područje. “Dobrovoljnost“  je bila na djelu.

Ponovo smo u fazi „dobrovoljnosti“. Ili ste za NATO ili ste protiv države. Mehanizam je poznat, trenutno nas uguravaju u tabore koje kreče nacionalizmom, pa ako ste ZA ili PROTIV sjutra ćete osvanuti u nacionalnom toru kao izdajica roda svoga, brata svoga -  i sve u militiarističkom maniru sa prstima uvis ili šakama na grudima. Ipak su najopasniji  nezavisnii, oni ne sviraju u takve trube, ne moraju se zlom okititi. 

 Skup u Podgorici je bio „veličanstven i dobrovoljan“. Dok su „vojnici koalicije 7“  djeci pokazivali arsenale oružja i pripremali ih za dobar posao „rata za mir” (sada se taj posao i dobro plaća iako ga krasi "dobrovoljnost") država je radila svoje, hapsila je neistomišljenike. Dio Podgorice „okupiran mirom“ bio  je opasan za one koji drugačije misle. Tih drugačijih je 70% u Crnoj Gori (ne priznajem 10% koji su „statistička greška“ vladajuće koalicije). Slika „uspješne kampanje“ i „preobraćenog naroda“ pošla  je tamo gdje treba, ambasadama koje razumiju demokratske principe, ali ponekad su im važniji izvještaji  sa kampanja koje plaćaju nego ljudi i istina na “primitivnom Balkanu”.

Brine ćutanje demokratske javnosti  kada postajemo svjesni da hapse jer ste pošli u pogrešnu prodavnicu, bili nedovoljno ponizni organima države koji  vas ponižavaju, nedovoljno oduševljeni  argumentima koalicije 7 (koalicija na vlasti) , izbezumljeni što vam djecu uče oružju i nasilju. U ovim  akcijama  moramo biti  sa svojom savješću. Pitanje je da li mi to otvaramo vrata novom  državnom nasilju u naše ime prije nego što smo pospremili kuću od prethodne “dobrovoljnosti” i  razaranja.

11.04.2006 vijesti