ambasador Švedske u KSM 2

 11.maja u 17.30 sati su  Ambasador Švedske Christer Aspsa sa Liselott Martynenko Agerid,zamjenica šefa misije,Slavica Marković-Sandić,koordinatorka za komunikaciju i javnu diplomatiju i Bojan Cvilak, koordinator za integracije i trgovinu posjetili Kuću slobodne misli gdje su sa članicama Anime razgovarali o aktivnostima Anime. Posjeta je bila u sklopu predstave SEDAM u čijoj je organizaciji Anima učestvovala. Predstava je realizovana u 20.sati u sali Centra za kulturu u Kotoru,gdje je Ambasador pozdravio prisutne i pozvao na sprečavanje nasilja nad ženama.