Konferencija Žene i nasljeđe – Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore  održana je  29.05 2015 na Cetinju.   Konferenciju je organizovala  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice pod pokroviteljstvom UNESCO - Program participacije, a u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO i Ministarstvom kulture Crne Gore.   

Ideja o organizovanju konferencije proistekla je iz inicijative za osnivanje Muzeja žena Crne Gore, koja je ustanovljena krajem 2013.

 Ciljevi organizovanja konferencije su:

-upoznavanje domaćih eksperata/kinja za kulturno i istorijsko nasljeđe sa tom inicijativom i sa iskustvima evropske rodne/ženske muzeologije;

-povećanje interesa domaćih eksperata/kinja za rodne pristupe kulturnom i istorijskom nasljeđu;

- razmjena ideja o značaju istraživanja i prezentovanja ženskog kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore i različitim pitanjima koja se tiču osnivanja Muzeja žena Crne Gore (definisanje Preporuka za osnivanje Muzeja žena Crne Gore).

Na konferenci su učestvovale međunarodne stručnjakinje iz oblasti ženske muzeologije u Švedskoj, Njemačkoj i Portugalu i prenijele nam isustva iz ove oblasti. Dva su pravca kretanja u predstavljanju ženskog doprinosa istoriji, kulturi i umjetnosti: osnivanje posebnih muzeja za žene i uvođenje rodne perspektive u već postojeće muzejske postavke.

Domaće stručnjakinje su predstavile ženski doprinos kulturi Crne Gore kao bazu za osnivanje jednog ovakvog muzeja. Radovi su bili iz različitih oblasti, muzeologije, umjetnosti, kulture, istorije i nauke.

Članica ANIME Ervina Dabižinović imala je rad na temu:   Iza nevdiljivosti i tišine- novo upisivanje ženskog doprinosa  znanju u Crnoj Gori,koji  je ciljano je predstavio pregled dosadašnjih ostvarenja domaćih stručnjankinja u oblasti nauke, kulture i istorije. Na kraju svake sesije vođena je diskusija. 

Cjelodnevni rad rezultirao je zaključcima koje će kordinacioni odbor Konferencije uobličiti i dostaviti učesnicama skupa. Za evaluaciju urađena je pismena anketa među učesnicama. 

Zaključci Konferencije

- Da će Koordinacioni odbor za osnivanje muzeja žena, na osnovui zakljucaka konferencije, podnijeti inicijativu za osnivanje Muzeja žena nadležnom Ministarstvu čime će započeti proces osnivanja Muzeja žena kao nacionalne institucije kulture.