autorka: Ervina Dabižinović

Kad se Vlasi domisle pa istrče na teren… Predlogom zakona o socijalnoj i dječijoj za šti ti, kojim je predviđena naknada majkama za troje i više djece sa 15, odnosno 25 godina radnog staža -   diskriminišu se žene. Zašto je to tako? Zurenje političara u ženske materice nikada ne izađe na dobro. Posebno ne po žene. I posebno ne sa ciljem o kojem je uvijek riječ - reproduktivni materijal za nacion. Samo da budu jasni razlozi zašto  muškarci obezbjeđuju moć da okupiraju ženske materice, prije nego krenem da pojašnjavam zašto je to uradio spiker RTCG tada, a danas legitimno izabrani predstavnik u Skupštini CG, čije su riječi poput pucanja iz heklera pozivale na rušenje i okupaciju Dubrovnika? Nikad pozvan na odgovornost.  Ideja da se jednom dijelu grupe dodijeli sića u uslovima bijede i „uspješne ekonomije“ na neoliberalan način, predstavlja strategiju i zlu namjeru da bi se gubilo vrijeme i energija između onih koje su stavili jedne naspram drugih, a problem je na drugom mjestu. Stara - zavadi pa vladaj! 

Opozicionari dakle, istrčavaju na teren i pokazuju da vuk možda mjenja dlaku, ali program nikada.  Kada političari, a političarke se pridruže, pa se u javnosti isturi još poneko da viri u žensku matericu društvo je mobilisano za novi rat sa Drugima. Naravno, pretorijanska straža obavezno moraju da budu žene koje u njihovo ime pronose ideju i zastupaju majčinstvo iznad profesija, privatnost iznad javnog. Lično iznad zajedničkog dobra. Opozicionari su svodnički, sveli žene na tijelo, lukavo  upisali lentu materama koje su pale za naciju i stavile ad acta ljubav radeći na plaćenim poslovima i tako riješili problem gubitnica tranzicije. Dok su svršavali od humanosti sve zastupajući žene umjesto samih žena,  u korist svoje moći, zatvorili su priču o stabilnoj nezaposlenosti upravo žena, siromaštvu i ekonomskoj nesigurnosti bez parava na rad. Uz put su pomenuli i DPS o njega se očešali i kao i sebe amnestirali - za obračun,  ostala je žena iz DPS koja treba da bude izložena Nikolićevom scenskom predstavljanju u Istjerivanju đavola - žaračem  pred svjetinom. Želi se reći da je njeno razumijevanje probema žena najlošija DPS politika. Pa kad ne mogu na šefa da udare, ona je meta. Opozicija nas ovim predlogom sramoti, svađa,  krši sve zakone, diskriminiše žene, radi na štetu žena, zlopuotrebljava ih za obračun sa vlastima i drugim ženama kao što su onomad svi zajedno koristila strategiju - naciju i religiju za veliko finale 90-ih.

Svođenje žena na njihove materice nije nova disciplina, po svojoj suštini je ratna a osnovna je poluga patrijarhata i beskonačne vladavine i moći muškaraca. Zloupotreba žena, kroz pogled iz njihovih materica  je instrumentalka koja onda može drugoj ženi zadati nož u stomak. Tako su kamenovali jednu jedinu, oglušili se o međunarodne ugovore (ako im je već do njih, a zaklinju se da jeste) i pokazali kako izgleda njihovo razumijevanje rješavanja rodnog disbalansa i nejednako raspoređene moći u društvu. Vlast će to uraditi drugom prilikom -  na pitanju bezbjednosti. Topovi i materice, ubice i inkubatori. Džek Trbosjek je opet među nama i vrlo je popularan,  njegove žrtve niko ne pominje. U ime države, kao u ime oca i sina, u ime krvi i tla, reče ponovo opozicioni spiker.   Oni vide iz svoje moći, majčiniski zarazne žene koje im kao takve ne smetaju, ne dovode u pitanje njihovu moć,  ne dovode njihove odluke u naše ime. Ko još ovdje naivno i neznaveno vjeruje da se iza dušebrižništva opozicije i pozicije ne sakriva najcrnja šifra siromaštva, nezaposlenosti, ekonomskog propadanja i njihovog bogaćenja  na našoj nesreći sa najlošijim ciframa po pitanju žena u regionu? Ko još ne zna da su nas uneredili, a da sada  traže da  im skinemo kapu jer su kvazihumani? Predlog da se majkama sa troje i više djece koje rade 15 ili 20 godina obezbijedi doživotna naknada krije sledeće - nesposobnu vlast i zločinačku opoziciju  koja je sve dovela do apsurda.  I stavlja žene jedne naspram drugih. Mrvice kojima se zadovoljava mali broj žena na koje će ostale da pljuvaju.  

Dok nas je vlast uvela u rat, a današnja opozicija obezbjeđuje logostičku podršku za novi, teško je misliti nemislivo -  iseljavanje  mladosti i potencijala za buduće, koja njihove prljave viceve više neće da plaća sopstvenim životima. Nema se tu što više reći sem - onaj/ona koji ustanu da podrže predlog da se gratifikuje materinstvo na selektivan način, neka daju svoje poslaničke plate i idu kući. Budući da nisu u stanju da prepoznaju u kojem vremenu žive, prihvate odgovornost za ono što su učinili, da se odreknu  moći i privilegija,  neka oslobode javni prostor.  Za one koji još ne vide rat koji  je u toku, evo primjera -  Herceg Novi je grad koji  mjesec dana nema vodu, u kojem se na svadbama puca iz heklera, koje nijedan službenik ministarstva unutrašnjih poslova nije došao da oduzme i bunkeriše, pa se čeka još neka smrt uz folk dive i razbijanje čaša u ludoj balkanskoj krčmi, bez odgovrnosti kazne.

A da apsurd sa planom i programom za razvoj lokalne zajednice bude veći uz ulice koje su pretvorene u parkinge sve do jedne u sred sezone koja je, kažu, naš ekonomski spas i program od kojeg ćemo živjeti, rašarafljen je parking na centralnom dijelu, koji je prethodna vlast postavila a voajeri su se domogli  kroz ključanicu plana za taj prostor - sadašnja vlast  tamo planira, za naše iznenađenje, stambenu zgradu. Dakle ako nas ne anektiraju Rusi ili neki drugi „rusi“ ovo malo nas što nas tjeraju, po usavršenim praksama genocida, da se odselimo i tražimo politički azil kako bi spasli živote, opozicija i pozicija neka u te stambene prostore usele svoja paušalna rješenja.  

Majke Hrabrosti, koje inače mirno spavaju u svojim kućama sa svoje troje-četvoro djece, neka skupe svoje prnje i krenu prema lokalnoj upravi ne bi li im oni izašli u susret taman kao i ovi što su predložili crkavicu za naknade za životno djelo posao plus materinstvo - a za ostatak neka obnove „sačuvanu“ Mamulu i neka nam odrede stražare, pardon, svodnike.