23.oktobar 1
23.oktobar 2
 Aktivistkinje Anime su danas organizovale uličnu akciju "Sačuvajmo mir" . Ispod Stuba srama na glavnom trgu (Trgu od oružja) u Kotoru su jednosatnim stajanjem u tišini sa transparentima upozorile na ozbiljnu političku krizu i potrebu da se sačuva mir, da se odlučno kaže ne naacionalizmu, kleriklizmu, fašizmu. Tom prilikom su proizvodile i dijelile papire sa znakom mira prolaznicima/cama. Akcija je privukla veliku pažnju i razumijevnje stranih turista dok su građani/ke Kotora uglavnom zaobilazile skup.